Administrasie

#Voluitvirriebeeckrand

Beleide

Akademiese en Assesseringsbeleid
Algemene Skoolreëls
Beleid - SBST
Beleid - Swangerskap
Blikskudbeleid
Boeliebeleid
Ere- en Merietetoekenningsbeleid
Finansiëlebeleid
Gedragskode: Covid-19
Gedragskode en Dissiplinêrebeleid
Godsdiensbeleid
Grondwet van die Beheerliggaam
Handboekbeleid
Inligtingstelsels en Sosiale Media
Kultuurbeleid
Laatkommersbeleid
Leerderteenwoordigheidbeleid
Leierskapbeleid
Ongerymdheidsprosedures
Selfoonbeleid
Skooldrag
Sluitkassiebeleid
Sportbeleid
Taalbeleid
Toelatingsbeleid
Toer- en Uitstappiebeleid
Veiligheid en Sekuriteitsbeleid
Voorkoms van Leerders

Skoolgelde

Jaarlikse skoolgeld vir 2022 beloop: R17 000-00
Bogenoemde sluit gelde vir voorgeskrewe handboeke in.
Die bedrag sluit nie skryfbehoeftes en skrifte in nie.

Opsie 1

Vol betaling voor 15 Desember 2021 beloop:  

R15 350-00 (1 leerling)
(Korting = R1 700-00 R30 600-00 (2 leerlinge)
(Korting = R850-00) R38 250-00 (3 leerlinge)

Opsie 2

Vol betaling voor 1 Februarie 2022 beloop:     

R15 350-00 (1 leerling)
(Korting = R850-00) R32 300-00 (2 leerlinge)
(Korting = R425-00) R40 375-00 (3 leerlinge)

Opsie 3

Maandeliks/Debietorder:
Eerste betaling van R1 700 (1 x leerling), R3 400 (2 x leerders) en R4 250 (3 x leerders) is betaalbaar wanneer die skool open in Januarie 2022. Laaste paaiement is betaalbaar voor/of op 7 November 2022.  

(R1 700-00 vir 10 maande) R17 000-00 (1 leerling)
(R3 400-00 vir 10 maande) R34 000-00 (2 leerlinge)
(R4 250-00 vir 10 maande) R42 500-00 (3 leerlinge)

Skoolgelde is volgens die skoolresolusie, vooruitbetaalbaar vir die jaar, maar met vergunning van die Beheerliggaam kan dit maandeliks betaal word. ‘n Afbetalingsooreenkoms moet dienooreenkomstig met u betaalkeuse gemaak word en aan die skool terugbesorg word. Daar moet streng by betaling van maandelikse paaiemente gehou word, sodat rekenings nie agterstallig raak nie.