Sport

Riebeeckrand bied 16 sportsoorste aan vir hul leerders om aan deel te neem. Die sportsoorte is atletiek, seunskrieket, dogterskrieket, rugby, netbal, dogtershokkie, seunshokkie, jukskei, perdry, boogskiet, landloop, ringbal, skaak, gholf, sokker en tennis.

Ons skool neem vir verskeie jare aan die PUK-prestige sportreeks deel. Dit is ons tweede jaar wat ons deel is van die NWU-16 sportreeks en ons spanne vaar uitstekend.

Ons beskik oor 2 rugbyvelde, 2 hokkievelde, 7 netbalbane, ‘n krieketveld en oefennette, jukskeibane, ‘n boogskietbaan, atletiekbaan asook ‘n volledige toegeruste gimnasium.