Drama
Riebeeckrand het reeds van 2005 junior en senior dramagroepe wat uitstekend vaar. In 2012 het een van ons dramagroepe ‘n ambassadeurstoekenning by die NEA verwerf. In 2014 is ons seniorgroep as itemwenners aangewys by die NEA en ons gr.10-groep as kategoriewenners. In 2016 is die juniorgroep: Spookstories afdelingwenners by Kemptonpark Kunstefees en algehele wenners by RACA vir eksperimentele werk. Die seniorgroep, Valkenburg, was medaljewenners by NEA. In 2017 is twee groepe (Hansie en Grietjie en Poppekas) itemwenners by Kemptonpark Kunstefees en die groep, Sonde, itemwenners by die NEA. In 2018 het ons weer vier dramagroepe gehad wat uitmuntend presteer het. Drie van dié groepe (Geld wat stom is, Spieël en Engel) is by die Kemptonpark Kunstefees as itemwenners aangewys.

Prestasies
2012 – RACA: 97%, NEA: Ambassadeurstoekenning.

2014 – Riebeeckrand spog met 3 dramagroepe. RACA: Al die groepe verwerf bo 90%. NEA: Seniorgroep is aangewys as itemwenners en gr.10-groep as kategoriewenners.

2015 – RACA: 2 x Platinum (juniorgroep: Kalwerliefde en seniorgroep: Huis) 1 x Diamant (seniorgroep: Bomskok). NEA: 2 x Diploma (juniorgroep: Kalwerliefde en seniorgroep: Bomskok) en 1 x Goud (seniorgroep: Huis).

2016 – RACA: 2 x Diamant (Juniorgroepe: Spookstories en Hallo, Vettie) 2 x Platinum (Seniorgroepe: Verbreek die stilte en Valkenburg). Die juniorgroep: Spookstories is by RACA as algehele wenners aangewys vir eksperimentele werk. NEA: 2 x Goud (Juniorgroep: Spookstories en Seniorgroep: Verbreek die stilte) 2 x Diploma (Juniorgroep: Hallo, Vettie en Seniorgroep: Valkenburg). Die seniorgroep: Valkenburg is ook medaljewenners by NEA. Kamp Kuns: 4 x A++ en die juniorgroep: Spookstories is ook as afdelingwenners aangewys.

2017 – RACA: 1 x Platinum (Juniorgroep: Pouse) 3 x Diamant (Juniorgroep: Hansie en Grietjie en Seniorgroepe: poppekas en Sonde). NEA: 4 x Diploma (Juniorgroepe en Seniorgroepe). Die seniorgroep: Sonde is Itemwenners by die NEA gewees. Kemp Kuns: 4 x A++ en 2x Itemwenners (Juniorgroep: Hansie en Grietjie en Seniorgroep:Poppekas)

2018 – RACA: 2 x Platinum (Spieël en Sprokie), 1 x Diamant (Engel) en 1 x Goud (Geld wat stom is). NEA: 4 x Diploma (Geld wat stom is, Spieël, Sprokie en Engel). Kempkuns: 4 x A++ (Geld wat stom is, Spieël, Sprokie en Engel) en ook 3 x Itemwenners (Geld wat stom is, Spieël en Engel).

Afrigter van 2018 dramagroepe: Me. Leona Esterhuyse (Geld wat stom is, Spieël, Sprokie en Engel.