Drama
Riebeeckrand het reeds vanaf 2005 junior en senior dramagroepe wat uitstekend vaar. In 2018 is drie van ons dramagroepe (Geld wat stom is, Spieël en Engel) as itemwenners, by die Kemptonpark Kunstefees, aangewys en My Sprokie het by die NEA ‘n medaljetoekenning ontvang. In 2019 het ons vier Dramagroepe gehad wat uitstekend presteer het. Al vier ons groepe, Skool, Alleen, Tyd my Koning en Rooi Stoel, was itemwenners by die Kamptonpark Kunstefees. Skool was ook ‘n itemwenner by die NEA. By RACA was Tyd my Koning en Rooi Stoel as kategoriewenners aangewys.

Prestasies
2012 – RACA: 97%, NEA: Ambassadeurstoekenning.

2014 – Riebeeckrand spog met 3 dramagroepe. RACA: Al die groepe verwerf bo 90%. NEA: Seniorgroep is aangewys as itemwenners en gr.10-groep as kategoriewenners.

2015 – RACA: 2 x Platinum (juniorgroep: Kalwerliefde en seniorgroep: Huis) 1 x Diamant (seniorgroep: Bomskok). NEA: 2 x Diploma (juniorgroep: Kalwerliefde en seniorgroep: Bomskok) en 1 x Goud (seniorgroep: Huis).

2016 – RACA: 2 x Diamant (Juniorgroepe: Spookstories en Hallo, Vettie) 2 x Platinum (Seniorgroepe: Verbreek die stilte en Valkenburg). Die juniorgroep: Spookstories is by RACA as algehele wenners aangewys vir eksperimentele werk. NEA: 2 x Goud (Juniorgroep: Spookstories en Seniorgroep: Verbreek die stilte) 2 x Diploma (Juniorgroep: Hallo, Vettie en Seniorgroep: Valkenburg). Die seniorgroep: Valkenburg is ook medaljewenners by NEA. Kamp Kuns: 4 x A++ en die juniorgroep: Spookstories is ook as afdelingwenners aangewys.

2017 – RACA: 1 x Platinum (Juniorgroep: Pouse) 3 x Diamant (Juniorgroep: Hansie en Grietjie en Seniorgroepe: poppekas en Sonde). NEA: 4 x Diploma (Juniorgroepe en Seniorgroepe). Die seniorgroep: Sonde is Itemwenners by die NEA gewees. Kemp Kuns: 4 x A++ en 2x Itemwenners (Juniorgroep: Hansie en Grietjie en Seniorgroep:Poppekas)

2018 – RACA: 2 x Platinum (Spieël en Sprokie), 1 x Diamant (Engel) en 1 x Goud (Geld wat stom is). NEA: 4 x Diploma (Geld wat stom is, Spieël, Sprokie en Engel). Kempkuns: 4 x A++ (Geld wat stom is, Spieël, Sprokie en Engel) en ook 3 x Itemwenners (Geld wat stom is, Spieël en Engel).

2019 – RACA: 1 x Goud (Alleen), 1 x Platinum (Skool), 2 x Diamant (Die Rooi Stoel en Tyd my Koning). By RACA was Tyd my Koning en Rooi Stoel as kategoriewenners aangewys. NEA: 2 x Goud (Allen en Skool), 2 x Diploma (Die Rooi Stoel en Tyd my Koning) en die groep Skool was ook itemwenners. Kempkuns: 4 x A++ (Alleen, Skool, Rooi Stoel en Tyd my Koning) en ook 4 x itemwenners (Alleen, Skool, Rooi Stoel en Tyd my Koning). Twee groepe (Die Rooi Stoel en Tyd my Koning het ook by die staatsteater opgetree.

Afrigter van 2019 dramagroepe: Me. Leona Esterhuyse (Alleen, Skool, Die Rooi Stoel en Tyd my Koning).