Geskiedenis van die skool
Hoërskool Riebeeckrand het in 1996 ontstaan, na die samesmelting van twee hoërskole, naamlik Hoërskool Riebeeck en Hoërskool Goudrand.

Daar is tans 982 leerders in die skool. 733 is Afrikaanssprekend en 249 Engelssprekend. Die skool is tans 108% vol. Daar was ‘n besonder groot inname van graad 8’s naamlik 281 leerders.

Daar is 48 onderwyspersoneellede, 6 administratiewe personeellede, 3 studente-onderwysers. 5 personeellede by die ondersteunings dienste en 10 terreinwerkers.

Die hoof is me. A.E. van den Berg en die voorsitter van die beheerliggaam is mnr. J. G. Wray.

Die taal van leer en onderrig is Afrikaans en Engels. Vanaf 2018 is daar vir die eerste keer engelsleerders ingeskryf. Daar is tans parallelmediumonderrig in gr 8, 9 en 10. Die voogklasse is gemeng Afrikaans en Engels.

Die skoolwapen is gesamentlik deur die hoof, personeel en beheerliggaam ontwerp – onder die leiding van mnr. Klasie van der Wal, destydse hoof van Riebeeckrand.

Die wapen simboliseer die skool se anker wat in onsgeloofgesetel is, nl. “Geanker in geloof”

Die leuse is die middelpunt waarin die skool se etos en missie en visie gesetel is, nl. geloof .

Die simboliek van die leuse is saamgevat in die laaste reëls van die skoollied, nl.
“Want geanker in geloof in God,
Kry ons drome sin en doel.
Is ons koers en strewe reeds bepaal -
Oorwinning te behaal!”

Die skoollied se woorde en musiek is geskryfdeur dr. Francois van den Berg.

Die skoolkleure is oranje, wit en blou.

Die Visie van die skool is “Leef met hoop” / “Live with hope”.

Ons leef volgens die beginsel van “Voluit vir Riebeeckrand”.

Die slagspreuk van die skool is: 

.10 uit 10