Covid-19

Covid-19 voorsorgmaatreëls
U kind se gesondheid is vir ons belangrik. Daarom doen ons ‘n beroep op u om u kind deurentyd te monitor.

Simptome van die Covid-19 virus is 'n loopneus, seer keel, hoes, hoofpyn, koors en konstante moegheid. Wanneer simptome opduik, raadpleeg dadelik u geneesheer.

Die volgende voorsorgmaatreëls kan getref word:
- Was gereeld hande.
- Gebruik alternatiewelik hand sanitizer
- Vermy kontak met mense wat griepsimptome het
- Drink vitamines om die immuunstelsel te versterk

Die skool het reeds gereël dat daar seep in alle badkamers beskikbaar sal wees vir die leerders om hul hande te was. Leerders kan hul eie seep en hand sanitizer bring indien hul dit so verkies.

Ouers moet asseblief nie paniekerig raak nie. Voorkomingsmaatreëls van die onderwysdepartement word geïmplementeer bloot om ons leerders veilig te hou.

Indien u kind aan 'n komorbiditeite lei, laai asseblief dié dokument af en voltooi so gou as moontlik die aansoekvorm.

/

Covid-19 precaution measures
The health of our learners is very important to us and we request parents to monitor their children continuously. If symptoms are detected, contact your health practitioner immediately.

The following precautions can be taken.
- Wash your hands regularly
- Alternatively use hand sanitizer
- Avoid contact with people who has flu symptoms
- Drink vitamins to boost your immune system

The school has already arranged for soap to be placed in all the bathrooms. Learners can also bring their own soap and sanitizer.

Please do not panic! Drastic measures have been taken by the education department to keep all learners safe.

If your child suffers from a comorbidity, please download this document and complete the application form as soon as possible.