Leerareas en Vakke (gr.8 – 12)

Leereareas: Gr.8 - 9
Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Lewensoriëntering
Natuurwetenskappe
Skeppende Kunste
Sosiale Wetenskappe
Tegnologie

Vakke: Gr.10 – 12
Graad 10 – 12 leerders het 7 vakke wat bestaan uit 4 verpligte vakke en 3 keuse vakke. Leerders en ouers kies watter 3 keuse vakke die leerder wil neem.

Verpligte vakke:
Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
Lewensoriëntering

Keusevakke:
Besigheidstudies
Dramatiese Kunste
Ekonomie
Fisiese Wetenskappe
Geografie
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Inligtingstegnologie
Landbou Wetenskappe
Lewenswetenskappe
Rekenaartoepassingstegnologie
Rekeningkunde
Verbruikerstudies
Visuele Kunste
Toerisme

Die keusevakke leen elke leerder daartoe om vir enige studierigting en werksgeleentheid aansoek te doen. Graadstudietoelating is hoog op Riebeeckrand se prioriteitslys.