Skoolgelde
Jaarlikse skoolgeld vir 2019 beloop: R15 400.00
Bogenoemde sluit gelde vir voorgeskrewe handboeke in.
Die bedrag sluit nie skryfbehoeftes en skrifte in nie.

Opsie 1:
Vol betaling voor 28 Februarie 2018 beloop: R14 900.00 (1 leerling)
(Korting = R500) R29 800.00 (2 leerlinge)
(Korting = R250) R37 250.00 (3 leerlinge)

Opsie 2:
Maandeliks/Debietorder:
R1 400 verpligtend betaalbaar met toetrede tot die skool
R1 400.00 vir 11 maande (R15 400.00) (1 leerling)
R2 800.00 vir 11 maande (R30 800.00) (2 leerlinge)
R3 500.00 vir 11 maande (R38 500.00) (3 leerlinge)

Vanaf 9 Januarie 2019 tot laaste paaiement voor/of op 7 November 2019 (Eerste paaiement kan reeds in 2018 gemaak word).

Skoolgelde kan volgens die skoolresolusie, vooruitbetaalbaar vir die jaar, maar met vergunning van die Beheerliggaam kan dit maandeliks betaal word. ‘n Afbetalingsooreenkoms moet dienooreenkomstig met u betaalkeuse gemaak word en aan die skool terugbesorg word. Daar moet streng by betaling van maandelikse paaiemente gehou word, sodat rekenings nie agterstallig raak nie.