Skoolgelde
Jaarlikse skoolgeld vir 2021 beloop: R17 000-00
Bogenoemde sluit gelde vir voorgeskrewe handboeke in.
Die bedrag sluit nie skryfbehoeftes en skrifte in nie.

Opsie 1
Vol betaling voor 15 Desember 2020 beloop:  
R15 350-00  (1 leerling) 
(Korting = R1 700-00                  R30 600-00       (2 leerlinge) 
(Korting = R850-00)  R38 250-00  (3 leerlinge) 

Opsie 2
Vol betaling voor 1 Februarie 2021 beloop:   

R16 150-00     (1 leerling) 
(Korting = R850-00)                 R32 300-00  (2 leerlinge) 
(Korting = R425-00)  R40 375-00  (3 leerlinge) 
       

Opsie 3

Maandeliks/Debietorder:
Eerste betaling van R1 700 (1 x leerling),    R3 400 (2 x leerdders) en R4 250 (3 x leerders) is betaalbaar wanneer die skool open in Januarie 2021.  

(R1 700-00 vir 10 maande)  R17 000-00  (1 leerling) 
(R3 400-00 vir 10 maande) R34 000-00  (2 leerlinge)
(R4 250-00 vir 10 maande) R42 500-00  (3 leerlinge)

Vanaf 27 Januarie 2021 tot laaste paaiement voor/of op 7 November 2021 (Eerste paaiement kan reeds in 2020 gemaak word).

Skoolgelde kan volgens die skoolresolusie, vooruitbetaalbaar vir die jaar, maar met vergunning van die Beheerliggaam kan dit maandeliks betaal word. ‘n Afbetalingsooreenkoms moet dienooreenkomstig met u betaalkeuse gemaak word en aan die skool terugbesorg word. Daar moet streng by betaling van maandelikse paaiemente gehou word, sodat rekenings nie agterstallig raak nie.