Skoolgelde
Jaarlikse skoolgeld vir 2020 beloop: R16 000.00
Bogenoemde sluit gelde vir voorgeskrewe handboeke in.
Die bedrag sluit nie skryfbehoeftes en skrifte in nie.

Opsie 1:
Vol betaling voor 28 Februarie 2020 beloop:
R15 500.00 (1 leerling)
(Korting = R500) R31 000.00 (2 leerlinge)
(Korting = R250) R38 750.00 (3 leerlinge)

Opsie 2:
Maandeliks/Debietorder:
Eerste betaling van R1 600 (1 x leerling), R3 200 (2 x leerdders) en R4 000 (3 x leerders) is betaalbaar wanneer die skool open in Januarie 2020.
R1 440.00 vir 10 maande (R14 400.00) (1 leerling)
R2 880.00 vir 10 maande (R28 800.00) (2 leerlinge)
R3 600.00 vir 10 maande (R36 000.00) (3 leerlinge)
Vanaf 15 Januarie 2020 tot laaste paaiement voor/of op 7 November 2020 (Eerste paaiement kan reeds in 2019 gemaak word).

Skoolgelde kan volgens die skoolresolusie, vooruitbetaalbaar vir die jaar, maar met vergunning van die Beheerliggaam kan dit maandeliks betaal word. ‘n Afbetalingsooreenkoms moet dienooreenkomstig met u betaalkeuse gemaak word en aan die skool terugbesorg word. Daar moet streng by betaling van maandelikse paaiemente gehou word, sodat rekenings nie agterstallig raak nie.