Bestuurspan
Ontmoet Riebeeckrand se bestuurspan van 2020.

Hoof:
Me. A.E. van den Berg

Adjunkhoofde:
Mnr. C.J.H. van der Walt
Me. L. Roos (waarnemend)

Departementshoofde:
Afrikaans Huis Taal: Me. L. du Plessis
English FAL: Mnr. S. Earle
Wiskunde: Me. L. Roos
Natuurwetenskappe: Me. B. Fouchee (intern)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Mnr. C. Rall (waarnemend)
Sosiale Wetenskappe: Me. S. Tiedt

Dissiplinêre voogde:
Gr.8: Me. E. Fouchee
Gr.9: Mnr. D. Tromp
Gr.10: Mnr. J. Tiedt
Gr.11: Mnr. K. Erasmus
Gr.12: Me. R. Botha