Bestuurspan
Ontmoet Riebeeckrand se bestuurspan van 2021.

Hoof:
Me. A.E. van den Berg

Adjunkhoofde:
Mnr. C.J.H. van der Walt
Mnr. B. Esterhuizen

Departementshoofde:
Afrikaans Huis Taal: Me. L. du Plessis
English FAL: Mnr. S. Earle
Wiskunde: Me. L. Roos
Natuurwetenskappe: Me. B. Fouchee (intern)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Mnr. C. Rall
Sosiale Wetenskappe: Me. S. Tiedt

Dissiplinêre voogde:
Gr.8: Mnr. Kobus Erasmus
Gr.9: Mnr. Devon Tromp
Gr.10: Me. Rina Botha
Gr.11: Mnr. Johan Tiedt
Gr.12: Mnr. Stephan Earle