Bestuurspan
Ontmoet Riebeeckrand se bestuurspan van 2019.

Hoof:
Me. A.E. van den Berg

Adjunkhoofde:
Mnr. C.J.H. van der Walt
Mnr. H. Maartens

Departementshoofde:
Afrikaans Huis Taal: Me. L. du Plessis
English FAL: Mnr. S. Earle
Wiskunde: Me. L. Roos
Natuurwetenskappe: Me. H. Viljoen
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Mnr. C. Rall
Sosiale Wetenskappe: Me. S. Tiedt

Dissiplinêre voogde:
Gr.8-seuns: Mnr. D. Tromp
Gr.8-dogters: Me. E. Fouchee
Gr.9-seuns: Mnr. D. Tromp
Gr.9-dogters: Me. E. Fouchee
Gr.10: Mnr. K. Erasmus
Gr.11: Me. R. Botha
Gr.12: Mnr. J. Tiedt