2019 se personeellede

Onderwysers:
Me. T. Barnard
Me. R. Botha
Me. R. Bothma
Me. N. Burger
Me. C. Coetzee
Me. V. Denysschen
Me. K. Döhne
Me. L. du Plessis
Mnr. M. du Plessis
Me. L. du Plooy
Me. M. Earle
Mnr. S. Earle
Me. E. Eksteen
Me. A. Erasmus
Mnr. K. Erasmus
Me. L. Esterhuyse
Me. B. Fouchee
Me. E. Fouchee
Me. B. Green
Me. L. Grobler
Me. C. Huisman
Me. L. Hyman
Me. C. Lindner
Mnr. H. Maartens
Me. S. Maartens
Me. C. Meyer
Me. B. Nel
Me. L. Pfister
Me. N. Posthumus
Mnr. C. Rall
Me. L. Roos
Me. S. Smith
Me. A. Steyn
Me. Z. Swart
Mnr. J. Tiedt
Me. S. Tiedt
Mnr. D. Tromp
Me. L. van der Linde
Mnr. C. van der Walt
Me. A. van Jaarsveld
Me. F. van Niekerk
Me. A. van Zyl
Mnr. M. van Zyl
Me. M. Venter
Me. H. Viljoen

Administratiewe en terrein personeel:
Me. A. Boshoff – Invorderingsklerk en skoolgelde
Me. E. Buitendag – Ontvangsdame
Me. L. Dew
Mnr. R. Duvenhage – Terreinbestuurder
Me. A. Flemming – Boekhoudster
Me. S. Rall – Media
Me. I. Smith – Debiteure klerk en Micro Scope program
Mnr. J. Tiedt – Sportbestuurder
Me. M. van der Riel -– Hoof se sekretaresse en tikster
Me. E. Wright – Skakelbeampte

Assistente-onderwysers:
Mnr. B. Beyleveld
Me. J. Odendaal
Me. M. Willemse