Beheerliggaam 2019
Baie geluk aan die lede wat tot ons beheerliggaam verkies is. Sterkte vir die termyn wat julle op die beheerliggaam gaan dien. Riebeeckrand weet dit gaan ‘n fees wees om saam dié beheerliggaam te werk.

Die verteenwoordigers is soos volg:

Die ouerlede:

Dagbestuur:
Mnr. John Wray (Voorsitter)

DSC 0769

Mnr. Christo Hechter (Ondervoorsitter, Administrasie)

DSCN8427

Me. Johanna van Niekerk (Tesourier)

DSCN8426

Me. Ulrika Grobler (Sekretaresse)

ulricka

Ander lede:
Mnr. Dirk Neethling (Vervoer)

DSCN8428

Mnr. William Usher (Geboue en terrein, Sekuriteit)

Me. Annelien Breedt (Kultuur)

DSCN0829

Mnr. Kobus Saunders (Sport)

DSCN8430

Mnr. Willie Barnard (Bemarking en Fondsinsamling)

Die skoolhoof:
Me. A.E. van den Berg

DSCN8445

Die onderwyspersoneelverteenwoordigers:
Me. Suzanne Tiedt (Sosiaal)
Me. Esmé Eksteen (Leerdersake)

Nie-onderwyspersoneelverteenwoordiger:
Mnr. Janco Tiedt (Sport)

Skoolleerderverteenwoordigers:
Victor Basson

BL Vicotr

Carla Neethling

BL Carla

Christo van Emmenis

BL Christo